Onze bestuursleden (vanaf 1 juli 2015)

Voorzitter:  Filip Van Trimpont

Secretaris: Wim De Bolster

Penningmeester:  Frank Van Der Meulen