Onze bestuursleden (vanaf 1 juli 2020)

Voorzitter:  Wim De Bolster

Secretaris: Peter Marchand

Penningmeester:  Marc Temmerman